Zonneboiler

   

Afbeelding invoegen
Waarom zonne-energie?

 

De energiekosten dalen

Een normale installatie met zonnecollector zal elk jaar ongeveer 2.800 kWh gratis energie leveren.

 

Milieuvriendelijk

U garandeert de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen. Met een installatie met zonnecollectoren zal u ongeveer 1 ton koolstofmonoxide minder de atmosfeer insturen.

 

U bent volledig onafhankelijk

U bent onafhankelijk van stijgende energieprijzen of andere invloeden.

 

U geeft extra waarde aan uw woning

Met de aanwezigheid van zonnecollectoren bewijst u duidelijk uw voorkeur voor de meest milieuvriendelijke en innovatieve technologieën.

 

 U wordt er extra voor beloond

Als u zonnecollectoren plaatst in combinatie met een zonneboiler kan u een aantal subsidies krijgen.

 

Hoe werkt een zonne-energiesysteem?

De meeste zonne-energiesystemen verzorgen de warmwaterproduktie, het is ook zo dat zelfs met zeer diffuus zonlicht een zeer hoge energieproductie plaatsvindt.

De zon verwarmt in de collector het absorbeeroppervlakte die, op zijn beurt de daarin aanwezige vloeistof opwarmt. Daar we te maken hebben met een drukloos systeem loopt de opgewarmde vloeistof automatisch naar de zonneboiler waar dan het sanitair water wordt opgewarmd. Dit gebeurt zo tot de gevraagde temperatuur in de boiler bereikt is.

In het geval er niet voldoende zonne-energie beschikbaar is, kan er bijverwarmd worden door de naaststaande of-hangende ketel, onafhankelijk van het feit of het een gas- of een stookolieketel is.

 

Hoe kan ik dit zonne-energiesysteem in mijn woning inplannen?

De zonnecollector dient goed gepositioneerd te worden en mag in de loop van de dag niet in de schaduw staan. Daarbovenop dienen de collectoren naar het zuiden gericht te zijn. Maar de oriëntatie Zuid/Oost en Zuid/West zijn ook bruikbaar.

De collectoren kunnen zowel op een schuin dak als op een plat dak gemonteerd worden. Op een plat dak dienen ze wel schuin op het dak gemonteerd te worden om zoveel mogelijk energie te kunnen opvangen.

De zonneboiler moet lager dan de collector geplaatst worden maar mag aan de andere zijde niet te ver van de collector staan zodat er zo weinig mogelijk warmteverlies is tussen collector en boiler.

 

Wij zijn gecertificeerd installateur voor het plaatsen van zonneboilers.